Ae is een scale-up met een 300tal iT consultants. Het was voor ons een soft re-branding traject, waarbij complexe vraagstukken aan bod kwamen zoals…

  • Hoe krijg je iedereen zo ver om met dezelfde presentatie tools te werken?
  • Hoe krijg je een zo consequent mogelijk kleurgebruik over al die geprinte dragers heen?
  • Hoe geraak je van oude logo’s in circulatie af?
  • Hoe organiseer je je praktisch om vlot in nieuwsbrieven en op alle social media kanalen in brand te communiceren?

Zeer interessant! En er kwamen ook mooie dragers uit:

Bekijk meer van dit type werk