Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Kpot is een grafische studio. De zetel van kpot bevindt zich in de Steenveldstraat 78, 3210 Linden.

Kpot maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken netgebruiker waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 (WEC) geen toestemming van de netgebruiker vereist is. Meer gedetailleerde informatie over het soort cookies vindt u onder cookie policy.

Persoonsgegevens die de gebruiker mededeelt bij de aangifte van een gegevensverwerking, een klacht of vragen om informatie of advies, verwerkt kpot slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen en om de opdrachten te vervullen die haar werden toevertrouwd door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het uitvoeringsbesluit van 13 februari 2001. De persoonsgegevens van de gebruikers worden in geen geval verwerkt voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan het personeel dat de verzoeken behandelt. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan personen buiten kpot wanneer dat nodig blijkt te zijn voor de behandeling van het verzoek van de gebruiker.

Als de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan kan het gebeuren dat kpot het verzoek niet kan afhandelen.

Elke persoon wiens gegevens worden verwerkt, kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien hij daar goede redenen voor heeft, ze laten verwijderen. Hij stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail naar: info@kpot.be.

Links naar andere sites

Deze website bevat links naar sites van de overheidssector en particuliere sector. Kpot kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid naleven overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. We raden gebruikers dus aan dit zelf na te gaan door de privacyclausules te raadplegen die op iedere website moeten voorkomen.

Binnenkijken?

Lees de kpot krant, waarin we ons open en (niet te) bloot geven.

    instagram facebook linkedin tiktok Home Werk Diensten Over Ons Shop Co-work Blog Contact Kolonel Begaultlaan 15
    3012 Leuven
    016 90 30 84 info@kpot.be